Real World Data

IHE har stor erfarenhet av att arbeta med Real World Data (RWD), bland annat genom registerstudier där vi specialiserat oss på att ta till vara Sveriges unika förutsättningar med bland annat befolkningsregister, läkemedelsregister och sjukdomsspecifika kvalitetsregister.

Dessa studier har ofta ett jämförelse- eller uppföljningssyfte; att jämföra behandlingspraxis mellan landets olika regioner, att utvärdera socioekonomiska faktorers roll för individens hälsa, att analysera karaktäristika som påverkar tillgång på vård, att följa upp ett nytt läkemedels effekt-/riskprofil, att undersöka förskrivningsvolymer, att utvärdera off label förskrivning och andra behandlingsmönster, att beräkna kostnaden för en sjukdom och mycket mer.

Ett urval av register som IHE har erfarenhet att arbeta med är:

 • Patientregistret
 • Läkemedelsregistret
 • Dödsorsaksregistret
 • Cancerregistret
 • Medicinska födelseregistret
 • Kvalitetsregister
 • Nationella Diabetes Registret (NDR)
 • Diverse diagnosspecifika cancerregister
 • Register för Systembehandling av Psoriasis (PsoReg)
 • Svenska Hemofiliregistret
 • SCB-register
 • Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA)
 • Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)
 • Regionala vårddatabaser: Region Skåne, Västra Götaland, Östergötland