Patientpreferenser

IHE har bred erfarenhet av att utvärdera preferenser för livskvalitet och hälso- och sjukvård genom livskvalitetsinstrument och andra tekniker såsom betalningsvilja (willingness-to-pay), time trade-off och standard gamble. Vi har estimerat värdet av ett statistiskt liv (VSL) inom transportsektorn och genomfört multipla studier av värdet av ett kvalitetsjusterat levnadsår (QALY, Quality Adjusted Life Year). Vi har också genomfört jämförande studier mellan ovannämnda metoder.