Hälsoekonomisk modellering

IHE besitter särskild spetskompetens gällande hälsoekonomiska simulerings- och analysmodeller och arbetar med såväl konstruktion som anpassning av dessa. Hälsoekonomiska simuleringsmodeller är viktiga verktyg för bland annat kostnads-effektivitetsanalyser av nya läkemedel och medicinska teknologier eller för att undersöka budgetpåverkan. Lämplig modelldesign bestäms av modellanalysens natur och komplexa simuleringar blir allt vanligare, vilket i sin tur ställer ökade krav på modellernas transparens och validitet.

Inom sjukdomsområden såsom diabetes och cancer har IHE flera befintliga modeller som validerats och använts i ett flertal studier. IHE har dessutom befintliga modeller inom multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och osteoporos. IHE har också möjlighet att utveckla nya modeller inom andra terapiområden. Våra modeller kan användas för att besvara ett flertal frågeställningar såsom en produkts kostnadseffektivitet, budgetpåverkan eller rekommendationer i behandlingsriktlinjer. Vi utformar dessutom modeller för tidigt beslutsfattande i en produkts utvecklingsprocess. För en del av IHE:s modeller finns möjlighet till licens-avtal för den som vill utföra egna analyser.

IHE arbetar aktivt för att bidra till en kultur av tillförlitlig och vetenskapligt korrekt hälsoekonomisk modellering.