Betalningsmodeller

Behovet av prestationsbunden ersättning kommer sannolikt att öka i framtiden, inte minst med tanke på stegvist införande av nya terapier och botande läkemedel till höga kostnader.

IHE har både en stor erfarenhet av, och ett gediget intresse för, att utveckla alternativa betalningsmodeller som syftar till att:

  • Minska osäkerheterna i kostnader och kliniska resultat
  • Optimera och individualisera behandlingen och därigenom undvika över- eller underbehandling
  • Resultera i snabbare upptag av nya, effektiva läkemedel
  • Att stimulera utvecklingen av nya teknologier

Exempel på sjukdomsområden där IHE utformat prestationsbaserade ersättningsmodeller är hemofili, multipel skleros (MS) och psoriasis.