Analys av sjukvårdens effektivitet och produktivitet

IHE har ledande kompetens inom DEA (Data Envelope Analysis) analys, en icke-parametrisk metod för att empiriskt mäta produktionseffektivitet givet vissa ingångsvärden. DEA lämpar sig väl för att utvärdera komplexa produktionssituationer, såsom en föränderlig hälso- och sjukvårdssektor med ständigt nya teknologier och andra utmaningar. Genom att identifiera produktionsfronter kan DEA användas för att vägleda beslutsfattande organ till att nå bästa praxis.

IHE har erfarenhet av att applicera DEA-metoden inom frågeställningar som rör den europeiska cancervården, den svenska apoteksmarknaden, psoriasis och grå starr.