Tillämpad hälsoekonomi

IHE:s roll är att bidra till ett evidensbaserat beslutsfattande genom att agera brobyggare mellan den akademiska forskningen och de praktiska behov som finns hos våra uppdragsgivare. Vi har expertkompetens inom flera viktiga tillämpningar av hälsoekonomisk teori och metod.

Vill du komma i kontakt med oss eller veta mer om våra tjänster?
Här finns kontaktinformation direkt till IHE och våra medarbetare

Till Publiceringar