Övriga sjukdomsområden

Andra sjukdomsområden som IHE har erfarenhet av är:

  • Anala fistlar
  • Bukaortaaneurysm
  • Fetma
  • Schizofreni
  • Smärta (kronisk, post-operativ, kortvarig)
  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
  • Ulcerös colit
  • Vaccinationer