Dermatologiska sjukdomar

IHE besitter mångårig erfarenhet av hälsoekonomiska analyser inom sjukdomsområdet dermatologi. Några av IHE:s medarbetare har genomfört sina avhandlingsarbeten inom sjukdomsområdet dermatologi. IHE har ett långtgående samarbete med det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg.

IHE har erfarenhet av följande dermatologiska sjukdomar:

 • Psoriasis
 • Aktinisk keratos
 • Atopisk dermatit
 • Venösa bensår
 • Diabetesfotsår

IHE har bidragit till över 50 publikationer inom dermatologiområdet. Exempel på områden där IHE har publicerat studier inom dermatologi är:

 • Kostnadsberäkningar av sjukdomen
 • Kostnadsberäkningar av enskilda dermatologiska behandlingar
 • Kostnadseffektsstudier av olika dermatologiska behandlingar
 • Kartläggningar av behandlingsstrukturer
 • Analyser av effekten av introduktion av nya läkemedel
 • Kartläggningar av resurskonsumtion förknippat med en sjukdom/behandling
 • Utvärdering av kliniska och ekonomiska effekter av korrekt diagnosticering
 • Utvärdering av medicinsk teknik
 • Utvärdering av nyttan med kvalitetsregister
 • Exploatering av användningsområden för kvalitetsregister
 • Validering av kvalitetsregister
 • Livskvalitetsstudier
 • Analyser av behandlingsnöjdhet
 • Preferensstudier (där både metoden time trade-off (TTO) och willingness to pay (WTP) använts)
 • Studier rörande optimala vårdstrukturer