6 september

INTRODUKTIONSKURS I GRUNDLÄGGANDE HÄLSOEKONOMI
– en dag i anslutning till IHE Forum

Kursen äger rum den 6 september på Grand Hotel i Lund
Adress: Grand Hotel, Bantorget 1, 221 04 Lund

Få grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa. Denna kurs innehåller flertalet av de moment som ingår i vår 2-dagars kurs men något avkortat i varje del.

Läs mer om innehållet i vår grundkurs
Läs mer om IHE Forum

Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för anmälda deltagare vid IHE Forum den 7-8 september. Vill du bara gå kursen? Kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 073 079 97 18

Paketpris för kurs och konferens är 11 600 kr person (exkl moms) och inkludera utöver konferensen även kursföreläsningar, kursmaterial, fika och lunch den 6 september. Myndigheter, regioner, kommuner, hälso- och sjukvården betalar paketpriset 9 100 kr person (exkl moms). För paketpris om du arbetar för en patientorganisation kontakta Gunhild Anderson e-post: ga@ihe.se eller tel:073 079 97 18.
Fakta

Har du frågor angående denna kurs eller vill du endast gå kursen – Kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 073 079 97 18