Vår expertis

IHE har varit en betydande aktör inom svensk hälsoekonomi sedan vi slog upp portarna 1979 och under mer än 40 år har vi agerat brygga mellan akademi, industri och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

  • Vi utför hälsoekonomiska studier kring kostnaderna för specifika sjukdomar/behandlingar, budgetpåverkan, kostnadseffektivitet, utbud och tillgång till vård, patientpreferenser och betalningsmodeller.
  • Vi designar och konstruerar hälsoekonomiska analysmodeller och medverkar som hälsoekonomisk expert i myndigheters riktlinjearbeten.
  • Vi har bred erfarenhet av olika prissättningssystem, att konstruera innovativa betalningsmodeller och är väl insatta i problematiken kring indikations- och kombinationsprissättning.
  • Vi arbetar både i Sverige och internationellt och våra uppdragsgivare består bland annat av myndigheter, vårdgivare, bransch- och patientorganisationer samt life-science industrin. Därtill samarbetar vi kontinuerligt med både hälsoekonomiska och kliniska enheter inom akademin.

Huvudkontor ligger i Lund men vi har även ett kontor i Stockholm och förutom svenska och engelska kommunicerar IHE:s medarbetare på danska, franska, norska, spanska och tyska.

Vill du komma i kontakt med oss eller veta mer om våra tjänster?
Här finns kontaktinformation direkt till IHE och våra medarbetare

IHE:s huvudsakliga expertområden finns under fliken Tillämpad hälsoekonomi och information om vanliga frågeställningar och specifika sjukdomsområden finns under fliken Sjukdomsområden.