IHE Rapport

A new model for the evaluation, introduction and reimbursement of new therapies against rare diagnoses 
IHE Report 2023:5b, IHE: Lund, Sweden

Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Latin America
IHE Report 2023:6, IHE: Lund, Sweden

En ny modell för utvärdering, införande och ersättning av nya terapier mot sällsynta diagnoser
IHE Rapport 2023:5, Lund, Sverige

Långsiktiga hälsoekonomiska konsekvenser till följd av icke-dödliga skador vid olyckor i trafikmiljö – Retrospektiv enkätstudie av konsekvenser upp till fem år efter olyckstillfället
IHE Rapport 2023:4, Lund, Sverige

Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific
IHE Report 2023:3, IHE: Lund, Sweden

Improving the care of women with triple-negative breast cancer
IHE Report 2023:2, IHE: Lund, Sweden

Värdet av tidig behandling av cancer med immunterapi i Sverige – En genomgång av litteraturen
IHE Rapport 2023:1, Lund, Sverige

Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige 2021 
IHE Rapport 2022:13, Lund, Sverige

The economic burden of overweight and obesity in Swedish children – A lifetime perspective
IHE Report 2022:12, IHE: Lund, Sweden

Hälsoekonomisk analys av höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening i Region Stockholm
IHE Rapport 2022:11, Lund, Sverige

Cancer Care in Türkiye in a European Context
IHE Report 2022:10, IHE: Lund, Sweden

Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården – en intervjustudie med primärvårdsläkare
IHE Rapport 2022:9, Lund, Sverige

ISPOR:s ”Värdeblomma” för in ny kunskap om individers preferenser för hälso- och sjukvård – En litteraturgenomgång av skattningar av potentiellt nya värdeattribut
IHE Rapport 2022:8, Lund, Sverige

The importance of perspective when eliciting preferences for health – A study of the willingness to pay for hepatitis C treatment 
IHE Report 2022:7, IHE: Lund, Sweden

Indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige
IHE Rapport 2022:6, Lund, Sverige

Samhällsekonomiska kostnader för narkotikabruk i Sverige
IHE Rapport 2022:5, Lund, Sverige

Comparator Report on Cancer in Ireland – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
IHE Report 2022:4, IHE: Lund, Sweden

Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder 
IHE Rapport 2022:3, Lund, Sverige

Diagnosed but not treated: How to improve patient access to advanced NSCLC treatment in Europe
IHE Report 2022:2, IHE: Lund, Sweden

Budget och finansiering inom hälso- och sjukvården – exempel från tre regioner
IHE Rapport 2022:1, Lund, Sverige

Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion
IHE Rapport 2021:10, IHE, Lund, Sverige

Cancer Care in the Middle East and Africa
IHE Report 2021:9, Lund, Sverige

Värdebaserad prissättning av läkemedel – Teori, evidens och utmaningar
IHE Rapport 2021:8, IHE, Lund, Sverige

Hälsovinster till följd av medicinsk forskning och implementering av ny teknologi inom hjärt-kärlsjukdom – En studie av behandlingsåtgärder vid ischemisk hjärtsjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi   
IHE Rapport 2021:7, IHE, Lund, Sverige

Värdet av läkemedelsrobotar – enkätstudie med fyra kommuner
IHE Rapport 2021:6, IHE: Lund, Sverige

Kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige
IHE Rapport 2021:5, IHE, Lund, Sverige

Kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019
IHE Rapport 2021:4, IHE, Lund, Sverige

Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific – Main report
IHE Report 2021:3, IHE: Lund, Sweden

Pricing policies for off-patent drugs in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3g, IHE: Lund, Sweden

Health spending on cancer drugs and unmet patient needs in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3f, IHE: Lund, Sweden

Patient access to innovative cancer drugs in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3e, IHE: Lund, Sweden

Health spending on cancer in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3d, IHE: Lund, Sweden

The burden of cancer in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3c, IHE: Lund, Sweden

Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific – Executive summary
IHE Report 2021:3b, IHE: Lund, Sweden

Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific – Introduction
IHE Report 2021:3a, IHE: Lund, Sweden

Värdet av vaccin – Vilken hälsoekonomisk evidens är relevant och vilken efterfrågas av olika intressenter?
IHE Rapport 2021:2, IHE, Lund, Sverige

Värdering av och betalning för antibiotika – Litteraturöversikt och utarbetande av förslag för tillämpning i Sverige
IHE Rapport 2021:1, IHE, Lund, Sverige

Fridhammar A, Hofmarcher T, Persson S
Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?
IHE Rapport 2020:9, IHE, Lund, Sverige

Persson U, Olofsson S, Keel G
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Lund, Sweden: IHE Report 2020:8

Persson U, Olofsson S, Yan Gu N, Gong C L, Jiao X and Hay J
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Lund, Sweden: IHE Report 2020:7

Hofmarcher T, Lindgren P
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Lund, Sweden: IHE Report 2020:6

Fridhammar A, Steen Carlsson K
Hälsoekonomisk analys av riktad screening för lungcancer av rökande och före detta rökande kvinnor i Region Stockholm
IHE Rapport 2020:5, IHE Lund, Sverige

Olofsson S, Hjalte F
Produktionsbortfall -En metodologisk genomgång och beräkningar 
IHE Rapport 2020:4, IHE Lund, Sverige

Persson U, Norlin J
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Lund, Sweden: IHE Report 2020:3

Löfvendahl S & Steen Carlsson K
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Lund, Sweden: IHE Report 2020:2

Hofmarcher T, Gustafsson A & Persson U
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
IHE Rapport 2020:1, IHE: Lund, Sverige

Hofmarcher T, Brådvik G, Svedman C, Lindgren P, Jönsson B & Wilking N
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Lund, Sweden: IHE Report 2019:7

Hjalte F, Gralén K & Persson U
Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017
IHE Rapport 2019:6, IHE: Lund, Sverige

Gralén K, Hjalte F & Persson U
Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige
IHE Rapport 2019:5, IHE: Lund, Sverige

Olofsson S, Welin K-O & Persson U
Konsekvenser av cykelolyckor – personskadekostnad och livskvalitetsförlust jämfört med fotgängarolyckor och andra vägtrafikolyckor
IHE Rapport 2019:4, IHE: Lund, Sverige

Jönsson B, Kobelt G, Motlagh A, Wilking U & Wilking N
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Lund, Sweden: IHE Report 2019:3

Hofmarcher T, Brådvik G, Lindgren P, Jönsson B & Wilking N
Comparator Report on Cancer in the Nordic Countries – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Lund, Sweden: IHE Report 2019:2a (Summary)
Lund, Sweden: IHE Report 2019:2b

Persson U, Olofsson S, Althin R & Fridhammar A
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
IHE Rapport 2019:1, IHE: Lund, Sverige

Hjalte F, Olofsson S & Persson U
Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet 
IHE Rapport 2018:4, IHE: Lund, Sverige

Andersson E, Welin K-O & Steen Carlsson K
Kostnader för fetma i Sverige idag och år 2030  
IHE Rapport 2018:3, IHE: Lund, Sverige

Norlin J, Althin A, Schmitt-Egenolf M & Persson U
An outcome-based payment model for biologic agents in psoriasis
Lund, Sweden: IHE Report 2018:2

Persson U & Hjalte F
Ett nytt subventionssystem för innovativa läkemedel som kombinerar värdebaserad och fri marknadsprissättning
IHE Rapport 2018:1, IHE: Lund, Sverige

Andersson E, Toresson Grip E, Norrlid H & Fridhammar A
Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
IHE Rapport 2017:4. IHE: Lund, Sverige

Jarl J, Nilsson P, Gerdtham U-G, Grahn B & Nyberg A
Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie
IHE Rapport 2017:3, IHE: Lund, Sverige

Gralén K, Andersson E & Steen Carlsson K
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Lund: IHE Rapport 2017:2

Jönsson B, Hofmarcher T, Lindgren P, Moen F & Wilking N
Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective
Lund, Sweden: IHE Report 2017:1

Persson U, Steen Carlsson K and Jönsson B
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Lund, Sweden: IHE Report 2016:10

Lundqvist A, Andersson E and Steen Carlsson K
The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Lund, Sweden: IHE Report 2016:9

Olofsson S, Persson U, Hultkrantz L & Gerdtham U G
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Lund: IHE Rapport 2016:8

Olofsson S, Persson U, Hultkrantz L & Gerdtham UG
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Lund: IHE Rapport 2016:7

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtra kolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat
Lund: IHE Rapport 2016:6

Olofsson S, Gralén K, Macheridis K, Welin K-O, Persson U & Hultkrantz L
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtra kolyckor och fotgängarolyckor singel
Lund: IHE Rapport 2016:5

Jönsson B, Hofmarcher T, Lindgren P and Wilking N
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Lund, Sweden: IHE Report 2016:4

Toresson Grip E & Steen Carlsson K
Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Lund: IHE Rapport 2016:3

Jönsson B, Persson U and Wilking N
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Lund, Sweden: IHE Report 2016:2

Lundqvist A, Andersson E & Steen Carlsson K
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Lund: IHE Rapport 2016:1

Olofsson S, Gralén K, Ahlberg I och Persson U
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Lund: IHE Rapport 2015:2

Steen Carlsson K, Andersson E, Lundqvist A och Willis M
Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Lund: IHE Rapport 2015:1

Ahlberg I
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Lund: IHE Rapport 2014:4

Hofmarcher T, Jönsson B and Wilking N
Access to high-quality oncology care across Europe
Lund, Sweden: IHE Report 2014:2

Olofsson S och Persson U
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa
Lund: IHE Rapport 2014:1

Hjalte F och Olofsson S
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Lund: IHE Rapport 2013:1

Anderberg S och Svensson M
Vård och omsorg i hemmet för personer med multipel skleros
Lund: IHE Rapport 2012:6

Svensson M
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Lund: IHE Rapport 2012:4

Lundqvist A, Levin L-Å, Persson U & Steen Carlsson Katarina
Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Lund: IHE Rapport 2012:3

Ghatnekar O & Steen Carlsson K
Kostnader för insjuknande i stroke år 2009. En incidensbaserad studie.
Lund: IHE Rapport 2012:2

Steen Carlsson K. & Persson U.
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Lund: IHE Rapport 2012:1

Persson U & Svensson M
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Lund: IHE Rapport 2011:3

Jarl J & Gerdtham Ulf-G
Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Lund: IHE Rapport 2011:2

Häger Glenngård A, Steen Carlsson K & Berglund A
Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Lund: IHE Rapport 2011:1