Vårdval i primärvården: jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar

Anell A, Nylinder P and Glenngård A


Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2012