Produktivitet och patientnöjdhet i primärvården – en studie av Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen

Glenngård A & Anell A


Lund: KEFU, 2012 (Rapport 2012:2)