Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?

Glenngård AH and Anell A


Stockholm: Myndigheten för Vårdanalys, 2012 (Rapport 2012:1)