Fetma ett ekonomiskt samhällsproblem -kostnader och möjliga åtgärder i Sverige

Persson U & Ödegaard K


Ekonomisk Debatt 2011; 39: 39-49