Så här hanterar vi Covid-19

Med anledning av pandemin vill vi här informera om hur IHE agerar. IHE följer de nationella föreskrifterna, allmänna råden, rekommendationerna och de myndighetsbeslut som gäller och anpassningar görs för att bidra till att minska smittspridningen.

[9 februari 2022] Folkhälsomyndigheten –  Hanteringen av pandemin för att dämpa smittspridningen i samhället går in i en ny fas och många åtgärder tas bort. Läs mer

[December 2021] De generella råden kompletteras med rekommendationer till arbetsgivare. IHE följer de nationella föreskrifterna, allmänna råden, rekommendationerna och de myndighetsbeslut som gäller och anpassningar görs för att bidra till att minska smittspridningen.

[2021] IHE följer de nationella föreskrifterna, allmänna råden och de myndighetsbeslut som gäller och anpassningar görs för att bidra till att minska smittspridningen.

[December 2020] IHE följer de nya skärpta nationella föreskrifterna, allmänna råden och de myndighetsbeslut som gäller och anpassningar görs för att bidra till att minska smittspridningen.

[Oktober 2020] Folkhälsomyndighetens allmänna råd skärps för Region Skåne och Region Stockholm. IHE följer de beslut och allmänna råd som gäller för verksamheter och arbetsplatser och anpassningar görs för att bidra till att minska smittspridningen.

[13 augusti 2020] Uppdatering angående tjänsteresor. För IHE föreligger inget hinder för tjänsteresor längre inom landet, så till vida att de kan ske på ett sådant sätt att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd följs. För utrikes resor är vi vaksamma på UD:s rekommendationer. I övrigt fortsätter IHE att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att bidra till att minska smittspridning.

[19 mars 2020] Vi håller oss uppdaterade och följer myndigheternas rekommendationer och som en säkerhetsåtgärd uppmanas alla våra medarbetare att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälsotillståndet tillåter det. Tillsvidare ställer vi in våra tjänsteresor, vårt deltagande i fysiska kurser och konferenser, externa möten, mm för att undvika exponering och bidra till att minska smittspridning. På våra kontor tillämpar vi en hygienpolicy i linje med myndigheternas rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten