Medarbetare

Lindgren Petervd
Althin Rikardforskningsledare
Anderson Gunhildekonomiansvarig
Andersson Emelieprojektledare
Brådvik Gunnaranalytiker
Carlsson Heddaanalytiker
Fridhammar Adamprojektledare
Frisell Oskarprojektledare
Gerdtham Ulf-Gforskningsledare
Gustafsson Annaanalytiker
Hjalte Fridaprojektledare
Hjelmgren JonasDirector Market Access
Hofmarcher Thomasforskningsledare
Keel Georgeprojektledare
Löfvendahl Sofiaprojektledare
Malmberg Chiaraprojektledare
Manxhuka Bardhanalytiker
Manzano Andreaanalytiker
Nilsson Andreasprojektledare
Nilsson Kristofferprojektledare
Norlin Jennyforskningsledare
Olofsson Saraforskningsledare
Persson Dietmann Annetteadministratör
Persson Sofieforskningsledare
Persson Ulfprofessor | fil dr | senior advisor
Pousette Andreasprojektledare
Steen Carlsson Katarinaforskningschef
Thet Lwin Zin Minanalytiker
Värendh Magnusprojektledare
Wahlberg Karinmedical writer
Willis Michaelforskningsledare