Scientist.com

IHE är en godkänd leverantör via Scientist online-marknadsplats

Scientist erbjuder en privat online-marknadsplats som förenklar förmedlingen av konsulttjänster inom läkemedelsforskning genom att spara tid, sänka kostnader och säkerställa att ingångna avtal följs. I sin ambition att skapa en förstklassig plattform för utbyte av tjänster inom HEOR & RWE har Scientist inlett ett samarbetat med HealthEconomics.Com.

Genom att vara en kvalificerad leverantör är IHE redo att hantera dina önskemål via Scientists plattform. Ett förhandsgodkänt MSA och serviceavtal, samt en standardiserad produktionsorder (SOW) kan användas för att påskynda inköpsprocessen.

För mer information kontakta IHE eller besök Scientists hemsida, www.scientist.com eller https://www.scientist.com/partners-healtheconomics/