DO->IT

IHE ingår i ett nystartat europeiskt konsortium DO -> IT som ska leda och samordna Innovative Medicines Initiative (IMI) omfattande program ”Big Data for Better Outcomes” (BD4BO). BD4BO-programmet syftar till att förbättra effektiviteten inom vården, leda till bättre behandlingsresultat och driva på utvecklingen mot resultatbaserade pris och ersättningsmodeller. Genom att utnyttja den ökande digitaliseringen i vården och samhället i stort ska man bidra till att förbättra kunskapen om effektiviteten av olika terapier i klinisk användning. Programmet förväntas pågå under minst 5 år.

DO->IT leds av London School of Economics (LSE) tillsammans med Novartis. Totalt har konsortiet omkring 30 medlemmar inklusive patientorganisationer, akademi och myndigheter som arbetar sida vid sida med några av världens ledande läkemedelsbolag. Från svensk sida deltar Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) och IHE.

Konsortiet ska under de första två åren utveckla programmets överskridande strategi och samordna programmets olika projekt. Hittills har verksamhet startats kring Alzheimers och hematologiska sjukdomar, men flera ytterligare projekt är på god väg, bland annat inom prostatacancer. DO->IT konsortiet ska också identifiera ytterligare områden där det idag finns bristande dataunderlag kring effekten av olika behandlingar i klinisk verksamhet (real world evidence) samt etablera gemensamma regler för hur programmet ska hantera patienters rätt till integritet. IHE förväntas ta en ledande roll, framförallt kring strategiarbetet.

BD4BO-programmet startades 2015 av IMI som ofta beskrivs som världens största partnerskap mellan offentlig och privat sektor. IMI finansieras gemensamt av EU-kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) och har en budget på ca 30 miljarder kronor över 10 år.

Läs mer »

Läs mer om IMI »