BADGER

Bacterial Analysis and Diagnostics through Growth and Energy-release in Real-time

BADGER är ett EU-finansierat projekt med bas på Karolinska Institutet  där IHE är en av många samarbetspartners. Projektet handlar om analys och diagnostik av bakterier genom energiproduktion i realtid. Läs mer