Nätverk/Samarbeten

Aktiv medverkan i nationella och internationella samarbetsprojekt och nätverk, samt konferenser bidrar till att IHE:s hälsoekonomiska kompetens håller hög nivå och hela tiden utvecklas. Här visas några av de nätverk och samarbetsprojekt som IHE medverkar i.