Tidigare möten

2023
Särläkemedel –Utmaningar från screening till värdering och finansiering

2022
Värdeblomman ur ett svenskt perspektiv – Hur fångar vi värden utanför standardmodellen?

2021  
Affordability – kostnadseffektivt men för dyrt?

2020
Hur kan Real World Data implementeras i betalningsmodeller?

2019
Läkemedelsutredningen – mot ett hållbart system och en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel

2018
Hur skapar vi utrymme för innovation inom cancervården?
Hur bedömer vi värdet av och hur ska vi betala för nya botande terapier?

2016
Prissättning efter indikation och prissättning av kombinationsterapier
– Två aktuella utmaningar inom pris- och subventionssystemet

2015
Erfarenhetsbaserade eller hypotetiska EQ-5D vikter?