Möte 25 maj

Särläkemedel – Utmaningar från screening till värdering och finansiering

Samtliga presentationer Nätverksmöte 25:e maj 2023 (pdf)

Bland talarna finns:
TLV:s chefsekonom Douglas Lundin, som berättar om TLV:s pågående regeringsuppdrag om hur patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas. Mina Abbasi, projektledare Socialstyrelsen, pratar om screening för spinal muskelatrofi till nyfödda barn. Karolina Antonov, analyschef på LIF som berättar om utmaningarna med särläkemedel ur företagens perspektiv. Ulf Persson, senior advisor IHE, pratar om värdering av särläkemedel baserat på en ny IHE-rapport inom området, och Patrick Svarvar representerar Kommissionen för Innovativa Särläkemedel. Dagen avslutas med en paneldiskussion bestående av dagens talare samt Martin Henriksson, Docent i hälsoekonomi, Linköpings universitet.

Då nätverket ska bidra till informella samtal med högt i tak tycker vi att det viktigt att träffas personligen och vi väljer därför bort digitala möten och hybridmöten.

PROGRAM (pdf)

Datum: 25:e maj kl. 10:00-15:00
Plats: Strandvägen 7a, 114 51 Stockholm
Pris: 3 200 kr exkl. moms

Vi ser fram emot givande diskussioner!

På programrådets vägnar,
Välkomna!

Genom att anmäla dig till mötet så blir du medlem i IHE:s nätverk för hälsoekonomer. Du kommer då att få information om nätverksträffar ett par gånger per år. Dina uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Om du inte längre vill vara medlem kan du kontakta oss på ihe@ihe.se