IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i regioner/kommuner, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet. Det första nätverksmötet hölls år 2002 och idag har nätverket drygt 200 medlemmar.

Ambitionen är att anordna två nätverksmöten i Stockholm varje år.

IHE administrerar nätverket och till sin hjälp har IHE ett programråd som arbetar fram intressanta teman och aktuella frågeställningar för kommande nätverksmöten.

Det är kostnadsfritt att vara medlem i nätverket. En deltagaravgift motsvarande självkostnadspris debiteras om du deltar på ett nätverksmöte. Att delta vid ett nätverksmöte genererar automatiskt medlemskap.

Koordinator för IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är Jenny Norlin