Nätverk & Samarbeten

En förutsättning för IHE:s aktiviteter är att personalen deltar i nationella och internationella nätverk och samarbetsprojekt. Aktiv medverkan bidrar till att utveckla IHE:s hälsoekonomiska kompetens och att identifiera aktuella frågeställningar. Genom samarbetsprojekt, nätverk och medverkan i konferenser sker utbyte av kunskap som främjar metodutveckling. IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor och som administreras av IHE tillsammans med ett programråd.