Historia

IHE grundades 1979 som det första hälsoekonomiska forskningscentret i Sverige. IHE har nära samarbeten med akademin och flera  personer arbetar även en del av sin tid på Lunds universitet och Karolinska Institutet (KI).

Se filmen om IHE:s bakgrund och historia som gjordes av LIF i samband med jubileumsforum 2019


Så började det…

Professorn i nationalekonomi vid Lunds universitet, Ingemar Ståhl, hade till sin institution knutit två doktorander, Bengt Jönsson och Björn Lindgren. Båda kom att disputera på ämnen som berörde hälsoekonomiska metodproblem.

För att ge forskare inom ämnet hälsoekonomi en plattform utifrån vilken de kunde fortsätta sin forskning inrättades, Institutet för socialmedicinsk ekonomi. Detta lades sedan ner när IHE AB bildades 1979. Ägare av verksamheten var då de två läkemedelsföretagens branschorganisationer för inhemska (LIF-Läkmedelsindustriföreningen) respektive utländska (RUFI-Representantföreningen för Utländska Farmacevtiska Industrier) läkemedelsbolag.

Apoteksbolaget tog 1988 över huvudmannaskapet för IHE. Detta efter att den statliga Läkemedelsutredningen på 1980-talet kom att betona vikten av Apoteksbolagets vidgade roll som en del i det hälsofrämjande arbetet i samhället.

Inför Apoteket AB:s avreglering ombildades företaget för att bevara IHE som ett institut med högkvalitativ forskning inom hälsoekonomi och sedan 2010 ägs IHE genom IHE Holding AB av IHE:s vd, IHE:s personal och Bengt Jönssons stiftelse för hälsoekonomisk forskning.