Om IHE

IHE är ett väletablerat, oberoende, hälsoekonomiskt forsknings– och utredningsinstitut som tillhandahåller högkvalitativ forskning och expertkonsultation inom hälso- och sjukvårdsområdet.

IHE har pågående projekt med över 50 kunder över hela världen som representerar nationella myndigheter, läkemedelsföretag, vårdgivare, branschorganisationer och patientgrupper.

Förutom huvudkontoret i Lund har IHE också ett kontor i Stockholm. Flera personer arbetar även en del av sin tid på Lunds universitet och Karolinska Institutet.

IHE grundades 1979 som det första hälsoekonomiska forskningscentret i Sverige och har ett av landets största team av hälsoekonomer. Sedan 2002 organiserar IHE även ett nätverk för svenska hälsoekonomer med omkring 200 medlemmar.

Se filmen om IHE:s bakgrund och historia som gjordes av LIF i samband med jubileumsforum 2019