Tidigare teman

 • Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering (1993)
 • Framtidens vårdstruktur – vilka blir konsekvenserna (1994)
 • Nya tekniker och metoder i sjukvården (1995)
 • Vad bestämmer hälsan – Vad är vårdens ansvar? (1996)
 • Landstingen och Läkemedlen (1997)
 • Privat och offentligt i vården och omsorgen (1998)
 • Läkemedelsreformen i praktiken (1999)
 • Vad styr vården – kunskap, pengar eller politik? (2000)
 • Mer resurser till vård och omsorg? (2001)
 • Effektiv läkemedelsanvändning problem och möjligheter (2002)
 • Sjuka individer eller sjuka utgifter – vilket ansvar har hälso-
  och sjukvården (2003)
 • Hur ska vårdens prioriteringar och finansiering lösas? (2004)
 • Hur tar vi bäst vara på framtidens medicin? (2005)
 • Hur utformar framtidens vård – skapa nytt eller hålla fast vid det
  som varit? (2006)
 • Cancer och fetma – vad kan göras och vem har ansvaret? (2007)
 • Hur främja effektiv spridning av mediciner och tekniker i vården? (2008)
 • Hur klara vårdens finansiering? (2009)
 • Hur främja innovationer i vården? (2010)
 • Vård på lika villkor! – hur nå lika kvalité och lika tillgång? (2011)
 • Hur styra implementeringen i vården? (2012)
 • Upphandling i vården? (2013)
 • E-hälsa för ökad effektivitet och kvalitet i vården! (2014)
 • Klinisk och ekonomisk evidens under ett läkemedels livscykel – Hur kan
  vi möjliggöra tidigare tillgång till innovativa läkemedel? (2015)
 • Disruptiva innovationer – Banbrytande förändringar för vården i vardagen (2016)
 • Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa (2017)
 • Bot och precision – Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel? (2018)
 • Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik (2019)
 • Med anledning av covid-19 pandemin ställdes IHE Forum in 2020 och det osäkra läget kring smittspridning gjorde att IHE Forum 2021 flyttades till våren 2022
 • Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör (2022)
IHE Forum 2023 7-8 september Gran Hotel Lund