Om IHE Forum

IHE Forum 2023 7-8 september Grand Hotel Lund

1993 arrangerades IHE Forum för första gången och lockade 200 sjukvårdsföreträdare till Lund för att debattera den svenska sjukvårdens framtida finansiering, organisation och prioriteringar.

Ambitionen är att IHE Forum ska vara en arena för kunskapsutbyte mellan akademin och vårdens beslutfattare. Konferensen tema ska återspegla vad hälso- och sjukvårdens intressenter uppfattar som centrala frågor med förankring i hälsoekonomin. Det kan gälla allt från vårdens finansiering, sjukvårdens strukturer och organisation till läkemedelsmarknadens utveckling.

IHE Forum är en policybaserad, två-dagars årlig konferens där hälso- och sjukvårdens aktörer (industrin, nationella myndigheter och hälso- och sjukvården) möts och diskuterar aktuella ämnen.

Tidigare teman