IHE Information

Från och med 2017 ger vi dig information om IHE:s aktiviteter direkt som artiklar på hemsidan och även som tidigare i vårt nyhetsmail. Vi kommer även i fortsättningen uppmärksamma aktuella frågeställningar som diskuteras bland sjukvårdens aktörer, såväl nationellt som internationellt samt ge dig information om IHE:s kursverksamhet och konferenser.

Om du får problem att ladda ned IHE information, skicka ett meddelande till ihe@ihe.se så skickar vi PDF-filen. Ibland kan webbläsare eller inställningar i brandväggen blockera nedladdningar.

Redaktörer: Frida Hjalte & Hanna Norrlid
Ansvarig utgivare: Ulf Persson

IHE information 2 2016
IHE information 1_2016
IHE information 3_2015
IHE information 2_2015
IHE information 1_2015
IHE information 4_2014
IHE information 3_2014
IHE information 2_2014
IHE information_1_2014
IHE information1_2013
IHE information 2_2012
IHE Information 1_2012 sve
IHE information 1_2011 sv
IHE information 2_2010 sv
IHE information 1_2010
IHE information sv 3_2009
IHE information sv 2_2009
IHE information 1_2009
IHE_inf_2008_3
IHE_info_2008_2
IHE_info_2008_1
IHE_inf_2007_3
IHE_info_2007_2
IHE_info_2007_1
3_2006sv
2_2006sv
1_2006sv
3-2005_sv
2-2005_sv
1-2005_sv
3-2004_sv
2-2004_sv
1-2004_sv