Öka din kunskap om personcentrerad vård

På IHE Forum 7-8 september kommer vi tillsammans med föredragshållare från TLV, norska Legemiddelverket, danska Medicinrådet, Socialstyrelsen, patientorganisationer, läkemedelsföretag och forskarvärlden bland annat att diskutera:

  • Läkemedelsprioritering och patienternas roll – presentationer från Sverige, Norge, Danmark och Skottland
  • Patientens roll och preferenser i hälso- och sjukvården
  • Samspelet mellan patienter och andra aktörer i forskningen

Läs gärna även några av de medverkandes korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas

Se program och anmäl dig redan idag så att du inte missar chansen att höra om hur patientens roll kan utvecklas och bidra till en bättre vård