Patienten i fokus på IHE Forum – TLV och patientinvolvering

Anna Alassaad Foto: TLV

Läs intervjun med en av våra föredragshållare Anna Alassaad, senior projektledare och koordinator på TLV om hur TLV arbetar med patientinvolvering i sina processer och hur TLV vill utveckla detta.

Hur arbetar TLV med patientinvolvering i sina processer?
Patienter finns representerade i TLV:s beslutande nämnder och insynsrådet; bland annat är en av de sex ledamöterna i nämnden för läkemedelsförmåner en patientrepresentant. TLV har även ett antal patientsamverkansforum där aktuella frågor diskuteras för att få en ökad förståelse för varandras olika perspektiv – rundabordssamtal om cancer är ett exempel på ett sådant. I utredningar av våra regeringsuppdrag hämtar vi löpande in patienters kunskap och erfarenheter.

Varför tycker TLV att det är viktigt med patientinvolvering och vad vill ni utveckla?
TLV fattar beslut som i hög grad påverkar patienter med olika sjukdomstillstånd och det är därför viktigt att vi har god kännedom om hur patienter och närstående påverkas av myndighetens arbete. Vi tror även att en öppen dialog kan leda till ökad förståelse och kunskap hos patientrepresentanter för det arbete som genomförs. Vi vill gärna utveckla arbetssätt genom vilka vi kan hämta in och använda kunskap från patienter och som uppfyller myndighetens krav på objektivitet, likabehandling och transparens.

Få kommande intervjuer med årets föredragshållare – Anmäl dig till IHE:s nyhetsbrev

Läs programmet och anmäl dig till Årets IHE Forum