Ny IHE rapport om samhällsekonomiska kostnader för obesitas hos barn

IHE har uppskattat livstidskostnaden av fetma och övervikt bland barn och ungdomar i Sverige från ett samhällsperspektiv.

Läs mer och ladda ner rapporten