Parkinsons – Nyligen publicerad artikel

En ny studie inom Parkinsons sjukdom visar att sämre sjukdomsspecifik livskvalitet korrelerade med ökade kostnader, särskilt ur ett samhällsperspektiv.

Läs mer