Ny IHE rapport om cancervården i Turkiet

En ny IHE-rapport visar på flera brister i cancervården i Turkiet. Nästan 5 000 ytterligare cancerpatienter skulle överleva sin cancer varje år om överlevanden i Turkiet vore samma som i Frankrike i fem stora cancertyper. Rapporten beskriver sjukdomsbördan och den ekonomiska bördan av cancer samt innehåller en djupare analys av tre områden: styrning, screening, diagnos och behandling. Rapporten ger också rekommendationer för framtida förbättringar av cancervården i Turkiet.

Läs mer och ladda ner rapporten