Ny IHE rapport om kostnadseffektivitet för höjd åldersgräns vid mammografiscreening

I rapporten analyseras kostnadseffektivitet för höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening i Region Stockholm.

I Region Stockholm erbjuds kostnadsfri mammografiscreening för kvinnor i åldrarna 40 till 74 år enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2014.

Läs mer och ladda ner rapporten