Nyligen publicerat

Psoriasis
En nyligen publicerad studie i Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) visar att personer med den ovanliga hudsjukdomen GPP (generaliserad pustulär psoriasis) har en högre förekomst av andra sjukdomar (samsjuklighet) och därmed också en högre sjukdomsbörda jämfört med den allmänna befolkningen och personer med den mer vanliga psoriasis vulgaris.
Läs mer

Parkinsons
En ny samarbetsstudie visar att personer som lever med Parkinsons sjukdom löper högre risk för att utveckla demenssjukdom. Personer från Parkinsons registret (PARKreg) i Skåne jämfördes med den allmänna befolkningen i studien som nyligen publicerats i Scientific Reports.
Läs mer