Ny IHE rapport med genomgång av litteraturen kring potentiellt nya värdeattribut i ISPOR:s värdeblomma

Studien i rapporten ger stöd för förekomsten av betydande värden som faller utanför dagens hälsoekonomiska modell.

Läs mer och ladda ner rapporten