Nätverksmöte för Hälsoekonomer – 15 november

Den 15 november träffas vi för att diskutera ”Värdeblomman ur ett svenskt perspektiv -Hur fångar vi värden utanför standardmodellen?” ISPOR beskriver den så kallade ”value flower” som en blomma vars blad lyfter fram aspekter som inte fångas i konventionella värderingsmetoder såsom kostnad/QALY.

Läs mer och anmälan

IHE:s Nätverk för Hälsoekonomer är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska frågor i regioner/kommuner, hälso- och sjukvårdsinriktad industri eller statlig myndighet.