Ny SNS-rapport om hur värdet av äldreomsorgen kan kartläggas från individens perspektiv presenterades den 20/9

IHE:s medarbetare Ulf Persson, senior advisor, och Sara Olofsson, forskningsledare, har i en ny rapport beskrivit och diskuterat olika metoder för att kartlägga individers preferenser för äldreomsorg.

Rapporten visar att detta är ett högst aktivt forskningsområde internationellt med flera förslag på nya typer av livskvalitetsindex och studier av betalningsvilja. Forskningsområdet verkar dock något eftersatt i Sverige.

Läs mer