IHE växer!

Under sommaren har IHE förstärkts med 3 nya medarbetare. Vi säger varmt välkomna till våra två nya projektledare Andreas Pousette och Oskar Frisell och vår nya analytiker Andrea Manzano! Alla tre är stationerade på IHE:s Stockholmskontor.