IHE står som värd för konferensen Mount Hood Diabetes Challenge

IHE kommer att vara värd för Mount Hood 2022 Diabetes Challenge som arrangeras den 24 september i Malmö. Mount Hood Diabetes Challenge Network är en diabetesspecifik hälsoekonomisk konferens för personer som arbetar med hälsoekonomiska modeller inom diabetesområdet.

Det kommer diskuteras struktur, teknik och utfall för olika hälsoekonomiska modeller samt hur man hanterar diabetesrelaterade komplikationer och osäkerhet.

Här finns mer information om konferensen och hur du anmäler dig

Läs mer om IHE:s hälsoekonomiska modeller inom diabetes