Ny IHE-Rapport om betalningsviljan för Hepatit-C behandling och vikten av val av perspektiv

Bör hälsoekonomiska analyser utgå från ett hälso- och sjukvårdsperspektiv eller ett samhällsperspektiv? Vilket perspektiv som ska antas fortsätter vara en viktig fråga när man diskuterar och gör hälsoekonomiska studier. När den andra generationens hepatit C-behandling infördes gav regeringen extra medel för att täcka läkemedelskostnaderna. Detta innebär en mer flexibel budget som motiverar att man ser till individers betalningsvilja (WTP).

I rapporten presenteras resultat från en WTP-studie för just hepatit C-behandling ur olika perspektiv. Studien visar att betalningsviljan varierar avsevärt beroende på vilket perspektiv som används och visar på vikten av att beakta detta när man utformar och tolkar preferensstudier.

Läs mer och ladda ner rapporten