IHE deltar vid Almedalen 2022

IHE:s Katarina Steen Carlsson kommer att delta i evenemanget ”Preventionsmiljard – för att ha råd med vård”, som arrangeras av Swelife, Nollvision Cancer och RISE, och bland annat prata om prevention i samband med obesitas.

Tisdag 5 juli 2022 10:00 – 10:55
Preventionsmiljard – för att ha råd med vård (läs mer och se webbsändningen)

I en nyligen publicerad artikel i Health Policy Current and future costs of obesity in Sweden kan du läsa mer om obesitas som är ett av världens växande hälsoproblem och som påverkar samhällskostnaderna. Studien i artikeln baseras på en tidigare rapport som IHE publicerat Kostnader för fetma i Sverige idag och år 2030.


I ett annat av evenemangen, som AstraZeneca i samarbete med Nollvision Cancer och Lungcancerföreningen arrangerar, kommer det bland annat att pratas om hur lungcancerscreening kan bidra till att rädda liv. Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall i Sverige.

Tisdag 5 juli 14:45-15:30
Röntga rökare – rädda liv

Du kan även läsa mer i IHE rapporten Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion (IHE Rapport 2021:10) som är framtagen på uppdrag av Nollvision Cancer och AstraZeneca som ett kunskapsunderlag om lungcancer i Sverige.