Nyligen publicerad studie om kostnader för fetma i Sverige

I en  studie i Health Policy har IHE beräknat samhällskostnaderna för fetma i Sverige idag och år 2030. Studien visar att individen och samhället i stort bär merparten av kostnaden medan kostnader i hälso- och sjukvården svarar för mindre än 20 procent av de totala kostnaderna.

Läs mer