Ny IHE rapport om indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige

Indikationsbaserad prissättning (IBP) av läkemedel – ny IHE rapport beskriver vägar för att implementera IBP i Sverige och analyserar effekterna på olika aktörer. Studien baseras på dokumentgranskning och intervjuer med olika aktörer från hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer och ladda ner rapporten