Joakim Ramsberg ny ledamot i IHE:s styrelse

Joakim Ramsberg

Joakim Ramsberg är forsknings- och samhällschef på Hjärnfonden, en ideell stiftelse som samlar in medel till forskning och sprider kunskap om hjärnan.

Han disputerade i hälsoekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat både inom myndigheter och för privata företag och skaffat sig bred erfarenhet inom hälsoekonomi och hälsopolicy. Han har bland annat varit verksam som hälsoekonom på TLV och som vetenskapligt ansvarig samt projektdirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Joakim är senior Harkness Fellow vid the Commonwealth Fund och anknuten forskare vid Karolinska Institutet. 2017-2019 var han huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen.