Nytt kunskapsstöd ska bidra till bättre vård

Vulvodyni (tidigare kallat vestibulit) är en underdiagnosticerad smärtsjukdom som skapar stort lidande för de drabbade. IHE:s Katarina Steen Carlsson, Katarina Gralén och Emelie Andersson har bidragit med den hälsoekonomiska analysen till Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Vård och behandling av vulvodyni” som nu är ute på remiss. Med kunskapsstödet hoppas Socialstyrelsen stärka kunskapen i vården så att fler patienter ska få rätt diagnos och rätt behandling mer skyndsamt än idag.

Läs mer hos Socialstyrelsen