IHE diskuterar välfärdsteknik på Vitalis i Göteborg

I Sverige pågår omställningen till god och nära vård med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Omställningen drivs såväl av den demografiska utvecklingen som av behovet av en mer resurseffektiv och personcentrerad vård och omsorg. Digitala lösningar är en viktig del i omställningen och det finns redan idag många väl beprövade lösningar inom välfärdstekniken som kan frigöra resurser samtidigt som individens självständighet och trygghet stärks.

Onsdagen den 18 maj deltar IHE på Vitalis 2022 i en paneldiskussion som kommer att handla om hur läkemedelsrobotar kan bidra till denna omställning, baserat bland annat på IHE-rapporten ”Värdet av läkemedelsrobotar”.

Konferens: Vitalis 2022
Plats: Göteborg
Datum: 17-19 maj
Programpunkt: Läkemedelsrobotar som resurslösning
Presentatör: Katarina Gralén, IHE. Övriga deltagare: Kajsa Westling. Moderator: Catharina Barkman

Länk till IHE rapporten:
Värdet av läkemedelsrobotar – enkätstudie med fyra kommuner