Ny IHE Rapport som kartlägger värdeattribut vid utvärdering av kognitiva hjälpmedel

I en ny rapport presenteras och diskuteras vilka värdeattribut som är relevanta och accepterade inom området för kognitiva hjälpmedel för ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar. Tre viktiga områden för att få med samtliga relevanta värdeattribut inkluderar konsekvenser för bland annat närstående och skola, preventiva effekter i form av mindre produktionsbortfall och sociala insatser till följd av bättre skolresultat samt livskvalitetsaspekter utanför hälsorelaterad livskvalitet, såsom självständighet, delaktighet och självkänsla.

Läs mer och ladda ner rapporten